Skogsröjning

Röjning är den bästa ekonomiska investeringen i din skog.

Röjning kan bestå i underväxtröjning innan gallring. Här blir gallringen mindre kostsam ifall beståndet är röjt.

En annan viktig röjning är ungsskogsröjning där rätt träd för framtiden väljs ut och gynnas.

Trädfällning

Trädfällning bör utföras av den som har kunskap och erfarenhet.

Enligt lagen måste man ha motorsågskörkort för att fälla träd på annans mark.

Trädgårdsskötsel

Vi kan se till att din trädgård får skötsel och omvårdnad. Kanske önskar ni få häcken klippt eller gräsmattan underhållen. Kanske har ni rötter som brer ut sig och ni vill få det åtgärdat. Vi ordnar även nysådd av gräsmattor och mycket mer.

Installation robotgräsklippare

Robotgräsklippare är framtiden, den är smart och säker. Klipper och sköter gräsmattan när du vill göra annat. Du slipper också avgaser och buller.

Vi hjälper att installera och underhålla om ni önskar.

Spång, Grillplatser, Bänkar

Har ni blöta marker eller mindre vattendrag som ni vill kunna passera över? Vi hjälper er att anlägga spång och mindre övergångar.

Användande av spång bidrar till att vattendrag och känslig mark inte skadas.

Vi installerar även grillplats, vindskydd och bänkar i parker men även på svårtillgängliga platser.

Parkskötsel

Parker är olika och används på olika sätt, vi utför skötsel som ni önskar eller kan ge förslag. Det kan vara röjning, trädfällning, ordna gräs, underhålla, anlägga bänkar och bord mm.