Skogsskötsel

Skogsskötsel kan ha olika meningar och ansikten. Skogsskötsel kan bestå av röjning, gallring, avverkning mm. Röjning är den viktigaste insatsen för bästa ekonomin.

Trädfällning

Trädfällning i trädgårdar skall utföras av den som har kunskaper och motorsågskort för att inte riskera person- eller materiella skador.

Det är även en fördel att få råd kring hur man tar bort ett träd.

Robotgräsklippare

Gräsklippning kan med fördel utföras av en robotgräsklippare. Fördelarna med en robotgräsklippare är att tid kan användas till annat, den är klimatsmart och tyst.